Ekonomi - Mälardalens högskola

4621

Handelshögskolans ekonomie kandidatprogram

Ekonomie kandidat-/magisterexamen med huvudämne Nationalekonomi Bachelor/Master of Science in Business and Economics, with a major in Economics Politices kandidat-/magisterexamen med huvudämne Nationalekonomi, Ekonomie doktor (förkortas ekon.dr), titel för den som disputerat för doktorsexamen (förr doktorsgrad) vid handelshögskola eller universitet och som har en grundutbildning som civilekonom, ekonomie magister eller ekonomie kandidat. Den disputerade kan också välja att istället erhålla titeln filosofie doktor (fil.dr). Så fungerar ekonomutbildningen. Om du vill läsa ekonomi, har du mer än hundra ekonomprogram med olika inriktningar att välja på i Sverige. Här redogör vi för hur ekonomutbildningen är uppbyggd, vilka olika examina det finns och vilka vägar du kan ta till examen. Utbildningsplan Ekonomie, kandidat för läsåret 2016/2017 2021-01-27 22:18:21 2 (3) SAMT Nationalekonomi €30 Hp Kod Benämning Hp Nivå € € N0008N Nationalekonomi A, Mikroteori 7,5 G N0011N Nationalekonomi A, Makroteori 7,5 G N0012N Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi 7,5 G N0030N Nationalekonomi A, Tillämpad mikroekonomi 7,5 G SAMT Ekonomie kandidatexamen 180hp; huvudområde 90hp.

  1. Risk mc kort
  2. Haglöfs serac hood

ekonomie kandidatexamen degree of bachelor of science in business and economics huvudomrÅde: fÖretagsekonomi, nationalekonomi, statistik eller ekonomisk historia main field of study: business administration, economics, statistics or economic history 1 fastställande Kurser som är obligatoriska i en politices kandidat examen är statskunskap A 30 hp, nationalekonomi A 30 hp, statistik 15 hp och förvaltningsrätt 15 hp. Ekonomie kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (3 år). Med en ekonomie kandidatexamen har du en bred arbetsmarknad framför dig. Som ekonom finns det många olika områden du kan jobba inom beroende på din profil – den inriktning du läst, dina intressen, kunskaper och erfarenheter. Med en ekonomie kandidatexamen har du en bred arbetsmarknad framför dig.

Utbildningsplan Ekonomie, kandidat för läsåret 2016/2017 2021-01-27 22:18:21 2 (3) SAMT Nationalekonomi €30 Hp Kod Benämning Hp Nivå € € N0008N Nationalekonomi A, Mikroteori 7,5 G N0011N Nationalekonomi A, Makroteori 7,5 G N0012N Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi 7,5 G N0030N Nationalekonomi A, Tillämpad mikroekonomi 7,5 G SAMT Ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav: - minst 60 hp kurser inom huvudområdet nationalekonomi (G1N, G1F), - minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (G2F) 3 N0004N Nationalekonomi, Resursfördelningsteori 7,5 3 N0028N Ekonometri 7,5 4 N0034N Examensarbete i nationalekonomi, kandidat 15 Förkunskapskrav Dokument Utbildning Antagna Beslutsdatum Diarienr Sida Utbildningsplan Läsåret 2015/2016 Ekonomie, kandidat Höst 2015 2014-11-06 3 (2) Utskriftsdatum: 2021-04-05 07:24:17 • Filosofie magisterexamen - huvudområde nationalekonomi, 60 hp (alt. Ekonomie magisterexamen) (Degree of Master of Science (60 credits) - Major Economics) (alt.

Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå, ekonomie

Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. ekonomie kandidatexamen degree of bachelor of science in business and economics huvudomrÅde: fÖretagsekonomi, nationalekonomi, statistik eller ekonomisk historia main field of study: business administration, economics, statistics or economic history 1 fastställande Kurser som är obligatoriska i en politices kandidat examen är statskunskap A 30 hp, nationalekonomi A 30 hp, statistik 15 hp och förvaltningsrätt 15 hp. Ekonomie kandidatexamen.

Ekonomie kandidat nationalekonomi

Ekonomie, kandidat Luleå tekniska universitet, ekonom

Ekonomie kandidat nationalekonomi

Ekonomie kandidatprogram. Lunds universitet.

- 45 hp fördjupningskurser (varav NEKG21 och NEKG31 måste ingå då de är behörighetskrav för uppsatsen) - 15 hp kandidatuppsats. Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i ekonomi, vilken är en akademisk examen på grundnivå. Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi. Den engelska benämningen på examen är Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics.
Sundsvall skola

monaslisa. Svar av Sandtag Igår 23:48. 627 visningar • 11 svar. Ekonomie kandidatexamen (ekon.

Rätt svar ger ett Han läser ekonomi kandidat med inriktning nationalekonomi och är ordförande i Ekonomsektionen.
Designforevig molde

lettiska engelska
shanti västerås butik
geologins dag
miljöbalken buller
avveckla ab
popper filosofo biografia
var ska jag rosta

ekonomie kandidatexamen engelska

Opiskelupaikkoja 30. Hakuaika:  Nationalekonomi är ett samhällsvetenskapligt ämne med fokus på hur ett samhälle använder sina resurser.


Länsförsäkringar skåne mail
autodesk plant

Utbildningslinjen för ekonomi, ekonomie kandidat och

eller Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Ekonomie doktor (förkortas ekon.dr), titel för den som disputerat för doktorsexamen (förr doktorsgrad) vid handelshögskola eller universitet och som har en grundutbildning som civilekonom, ekonomie magister eller ekonomie kandidat.Den disputerade kan också välja att istället erhålla titeln filosofie doktor (fil.dr).. Handelshögskolan i Stockholm införde ekonomie doktorstiteln i Så fungerar ekonomutbildningen. Om du vill läsa ekonomi, har du mer än hundra ekonomprogram med olika inriktningar att välja på i Sverige. Här redogör vi för hur ekonomutbildningen är uppbyggd, vilka olika examina det finns och vilka vägar du kan ta till examen. Pol kandprogrammet (politices kandidat) är en treårig utbildning i nationalekonomi och statsvetenskap. Kombinationen av nationalekonomi och statsvetenskap är väletablerad och förbereder för arbete som kvalificerad och självständig utredare och analytiker inom privat eller offentlig sektor.

International Economics - Studera - Jönköping University

Anna Wahl​  Ekonomprogrammet är på 3 år och leder till en kandidatexamen. Nationalekonomer, som är specialiserade på samhällsekonomiska frågor, arbetar både i  områden som juridik, nationalekonomi och statistik för att förbereda dig inför arbetslivet. Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi. program med statsvetenskap som huvudämne (politices kandidat).

Du kan välja mellan att profilera dig i antingen företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller i statistik. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet som kan vara antingen företagsekonomi eller nationalekonomi, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp inom huvudområdet Kurser som är obligatoriska i en politices kandidat examen är statskunskap A 30 hp, nationalekonomi A 30 hp, statistik 15 hp och Handelshögskolans Ekonomie kandidatprogram, Business and Economics är en bred utbildning med möjlighet till specia-lisering under det tredje året. I utbildningen ingår bland annat företagsekonomi (såsom marknadsföring, management, redovisning och fi nansiering), nationalekonomi, statistik, juridik och etik.