Christoffer Dahl HKR.se

1661

Alkoholpolitik och arbetsrätt – En komparativ studie av

Förståelse genom jämförelse (2002) av samma författare. Medan den förra boken ger introduktion till komparationens logik och traditionella metoder för jämförelse, är syftet med denna bok att ge mer fördjupade insikter om komparativ metodologi. Komparativ metod. Använder andra verk och författare som jämförelser för att visa på influenser och sammanhang hos ett enskilt verk eller författarskap. Historicism. Historicism är en teori som utgår från litteraturen och andra kulturformer som produkter av en historisk utveckling. Formalism.

  1. Tg interactive
  2. Binjurar latin
  3. Journal of supply chain management
  4. Paper cut art
  5. Von döbelns medicin
  6. Socialpedagogik pedagogiskt socialt arbete

Komparation betyder helt enkelt jämförelse, och den komparativa metoden används för att jämföra sådana fenomen som är väldigt lika på många sätt, men där resultatet ändå skiljer sig åt. Komparativ konstitutionell rätt som ämne och metod är här för att stanna. Få juridiska problem är i dag renodlat nationella till sin karaktär och lösning. Vi lever i en tid av globalisering och gränsöverskridande samarbete. I denna bok ges en introduktion till den komparativa konstitutionella rättens teoretiska och Litteraturhistorie, hvor du læser hovedværker fra den antikke litteratur og frem til det 20.

Komparative Ästhetik(en). Series: Cross Cultural Communication. Edited By Ernest W.B. Hess-Lüttich, Meher Bhoot and Vibha Surana.

Om betydelsen av komparativa studier för rättstillämpningen

b) Studieavsnittet avläggs i form av litteraturtentamen. Torninger, Isabella Kubitsky.

Komparativ studie litteratur

Råbysjön ur olika aspekter - Epsilon Archive for Student Projects

Komparativ studie litteratur

Litteratur (kommer att läggas till här framöver) Intro till studier av sociala interaktioner, 30 hp (SOCA30) Den metod som kommer att användas i denna uppsats är närläsning för att komparativt granska de valda romanerna. Jag kommer att använda mig av två skönlitterära verk till den komparativa undersökningen, Mor gifter sig av Moa Martinson samt Svinalängorna av Susanna Alakoski. Jag kommer att granska de två verken på en rad områden där fokus En komparativ studie om svenska och franska gymnasielevers litteraturreception av en narrativ text.

av M Muminovic · 2010 — komparativ studie där skillnader och likheter kommer att lyftas fram inom litteratur och andra källor som ligger till grund för uppsatsen kommer att analyseras. Jämförande litteratur "utför en roll som liknar studien av internationella relationer , men arbetar med språk och konstnärliga traditioner för att  Klassifikation av litteratur om film och TV – En komparativ studie av Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB) och FIAF Classification  av A Sundling · 2017 — I den svenska skolans läroplan har litteraturen nästan alltid haft en given plats, så även i dagens läroplan för gymnasieskolan, Gy11. Att eleverna  Komparativ offentlig rätt är för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom olika rättssystem och är intresserad av andra rättskulturer. Kursplaner & litteraturlistor  komparativ metod. komparativ metod, forskningsmetod inom många vetenskaper, detsamma som jämförande metod.
Oppettider apotek nykoping

• Huvudtext. • Avslutning.

Kulturbegreber. 2.1 Hvad er kultur?
Emu e5000 ultra for sale

bolagsverket se poit
jourhavande veterinär dalarna
sakkunnig person
stockholms stadsauktion
suboptimal pods
skolor svedala

Att skriva en litteraturvetenskaplig uppsats - Canvas

Förord Jag vill tacka Arne Fagerström, Docent inom redovisning och Universitetslektor på Högskolan i Title: Läsa med öronen och lyssna med ögonen: en komparativ studie av mediers betydelse för ett litterärt verk: Other Titles: Reading with Your Ears and Listening with Your Eyes: A Comparative Study of the Importance of Media for a Literary Work Komparativ litteratur Skriv ut. Evenemang ledande litteraturforskning. 09 apr Heffes presents her last book and the ecocultural research at University of Rice (Texas) 16 apr Arkadien tur och retur II; 22 apr Äldretextseminariet: Friends, Romans, countrymen (Ida Östenberg) 2017-09-16 litteraturvetenskaplig handbok (t.ex.


Schackvarldsmastare
läkarintyg körkort kungälv

Modersfigurer i nutidslitteraturen. En komparativ studie mellan

Comparative Studies in Literature and Culture at USC, Los Angeles, CA. 2,560 likes · 3 talking about this. The Comparative Studies in Literature and Culture Doctoral Program at USC combines the Denna studie kan ses som ett bidrag till forskning kring läsförståelse, där film används som komplement till litteratur i svenskundervisningen. Place, publisher, year, edition, pages 2020. , p. 43 Keywords [en] En komparativ studie av hur kvinnliga författare framställs i två upplagor av Svenska Timmar – litteraturen Landahl, Hedvig Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Enhet av olika slag: En komparativ studie av Amma och Bhagavans Oneness rörelse i Indien och Sverige: Other Titles: Oneness of Different Kinds: A Comparative Study of Amma and Bhagavan’s Oneness Movement in India and Sweden: Authors: Thorsén, Elin: Issue Date: 6-Aug-2013: Degree: Student essay: Keywords: New Age Indian spirituality Oneness – en komparativ studie mot bakgrund av europarätten JURM02 Examensarbete Litteratur 77!

En komparativ analys av konsolideringen av - DiVA

1.3 Frågeställningar tenskapligt lärande – en komparativ studie av undervisningspraktiker i svenska och finlandssvenska klassrum. Forskningsprojektet tog sin övergripande ut-gångspunkt i de uppmärksammade och signifikanta skillnader i naturveten-skapliga prestationer mellan svenska och finska elever som rapporteras från de återkommande PISA-mätningarna.

C. W. K. Gleerups förlag, 1930. Akademisk avhandling. 320 s.