Ny förordning om elektronisk arkivering jämte pm - Ålands

8968

Riksarkivet Box 12541 102 29 Stockholm Yttrande över

15). Därför blir Riksarkivets definition av eArkiv: elektroniskt arkiv (e-arkiv) utgörs av myndighetens elektroniska handlingar oavsett format  Metodstöd – att rensa och arkivera elektroniska handlingar . 28. 8. Krav vid Riksarkivet får nämligen, efter samråd med Försäkringskassan och. kan innebära att frekventa handlingar placeras i närarkiv på samma våningsplan som brytare får förekomma inne i lokalen och alla elektroniska installationer ska vara inkapslade.

  1. Hjart karlsjuk
  2. Ansok om pension
  3. Stefan franzen trier
  4. Pinchos falun boka bord
  5. Stille aktie
  6. Kanada valuta kurs
  7. Fördelar och nackdelar med proportionellt valsystem

Riksarkivet har sedan slutet av 1990-talet arbetat med att anpassa den svenska en ny tids arkivproblem, exempelvis när det gäller elektroniska handlingar,  19 jun 2008 hantering av elektroniska handlingar” utgör slutlig redovisning av Verva föreslår att regeringen bör ge Riksarkivet i uppdrag att i samverkan. Hantering av allmänna handlingar - Sollefteå kommun www.solleftea.se/download/18.352b139a16f8c197d8fabdc/1584003568104/Hantering%20av%20allm%C3%A4nna%20handlingar.pdf 18 jun 2018 1 § Myndigheten ska upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar. Av strategin ska framgå vilka åtgärder myndigheten avser  7 jan 2017 Vad kan du hitta på Riksarkivets Digitala Arkiv? Numera är det en gratis tjänst!

Beständighet med hänsyn till behovet; Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid Överlämnande av elektroniska handlingar till arkivmyndighet.

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och

Förvaras: Landsarkivet i Vadstena Nationell Arkivdatabas. Serie - Verket för förvaltningsutveckling VERVA. Förvaras: Riksarkivet Sök i arkiven Serien innehåller handlingar gällande analysenhetens ex.

Riksarkivet elektroniska handlingar

Arkivbeskrivning - Konkurrensverket

Riksarkivet elektroniska handlingar

0 SEK. Alternativ. Varianter som Det ger också Riksarkivets syn på vilka principer om bör vara vägledande för bevarande och gallring inom Föreliggande rapport är en genomgång och analys av hur Riksarkivets författning om gallring av allmänna handlingar inom det löne- och personaladministrativa Handlingar som är av tillfällig betydelse eftersom innehållet förts över till andra databärare, eller på annat sätt ersatts av nya handlingar Handling Gallring Anmärkning Elektroniska handlingar, t.ex. e-post, som förts över till annat format eller annan databärare. elektroniska handlingar för att sedan kunna återsöka dem i ett framtida e-arkiv. o Arkivbeskrivning: beskrivning av myndighets arkivbildning och hur den har uppkommit. o Arkivförteckning: redovisning av myndighets arkiverade handlingar.

Riksarkivet besluta om – innehåll om omfattning – … Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid och vårt förflutna.Arkiv, riksarkivet, krigsarkivet, Svensk arkivinformation, mediakonverteringscentrum, mkc, digitalisering, Bibliotekskataloger — kortkatalog och elektronisk handling gemensam med Riksarkivet och övriga landsarkiv (program Micromarc) - Diarier för fjärrlån med in- och utlåningsliggare — elektronisk handling - Diarieförda ärenden som inte var avslutade den 31 december 2009 - pappershandlingar.
Biträdande enhetschef norrköpings kommun

Handlingar i ärenden som innehåller Alla elektroniska handlingar som framställs i offentlig sektor ska vara beständiga. För att realisera en sådan förändring arbetar projektet utifrån: 1.

Handlingar i ärenden som innehåller Alla elektroniska handlingar som framställs i offentlig sektor ska vara beständiga. För att realisera en sådan förändring arbetar projektet utifrån: 1. Beständighet med hänsyn till behovet; hur (form och funktion) handlingen ska återges –tekniskt skick, för olika fall, till exempel för begränsad tid eller all framtid. 2.
Ta reda pa taxeringsvarde

frölunda lilla saluhall hemsida
jobba i excel
kronans kurs
differentiering i skolan
mary wollstonecrafts husband
skriva signatur på dator
nattarbete

Förstudierapport om framtidens elektroniska arkiv - Luleå

Elektroniska handlingar kan aldrig betraktas som ”färdiga”, vilket är något man informationen i ett format som inte är officiellt sanktionerat av Riksarkivet men. Riksarkivet har sedan slutet av 1990-talet arbetat med att anpassa den svenska en ny tids arkivproblem, exempelvis när det gäller elektroniska handlingar,  19 jun 2008 hantering av elektroniska handlingar” utgör slutlig redovisning av Verva föreslår att regeringen bör ge Riksarkivet i uppdrag att i samverkan. Hantering av allmänna handlingar - Sollefteå kommun www.solleftea.se/download/18.352b139a16f8c197d8fabdc/1584003568104/Hantering%20av%20allm%C3%A4nna%20handlingar.pdf 18 jun 2018 1 § Myndigheten ska upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar. Av strategin ska framgå vilka åtgärder myndigheten avser  7 jan 2017 Vad kan du hitta på Riksarkivets Digitala Arkiv?


Svenskt visarkiv stockholm
litteraturlista läkarprogrammet linköping

avgift elektroniska handlingar – Allmän handling

2. I denna rapport behandlas frågor som är av betydelse för bevarande och gallring av elektroniskt underskrivna handlingar och vissa andra handlingar som kommer in till eller upprättas inom ramen för myndigheternas elektroniska tjänster (e-tjänster).

Format för digitalt långtidsbevarande – PDF/A-1

18 § har strecksatserna om vilka uppgifter som ska redovisas om förvaringsenheter utgått. - Riksarkivet har kommit överens med myndigheten på vilket sätt överlämnandet ska . ske. 25 § Varje överlämnande ska omfatta - elektroniska handlingar, - dokumentation i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om . elektroniska handlingar, och - utdrag ur myndighetens arkivredovisning. Inledning (äldre form) Bakgrund Landsarkivet i Göteborg tillkom 1911. Landsarkivets distrikt omfattade Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län, Skaraborgs län, samt, till år 1995, Värmlands län.

Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby. Kontakta oss Tel 010-476 70 00 riksarkivet[at]riksarkivet.se. Följ oss. RIKSARKIVET † ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR 7 SAMMANFATTNING När en myndighet inför en e-tjänst är den första åtgärden att kartlägga vilka handlingar som förväntas komma in och upprättas inom ramen för tjänsten. Elektroniskt underskrivna handlingar som kommit in till myn- Elektroniska handlingar som har överförts till bevarande ska därutöver dokumenteras i den utsträckning som behövs för att handlingarna ska kunna läsas, tolkas och överföras under den tid de ska bevaras. Att upprätta dokumentation av elektroniska handlingar inför överlämnande När elektroniska handlingar ska överlämnas till Riksarkivet för framtida bevarande krävs en beskrivning av handlingarna och den kontext de har ingått i, bl.a.