Etnisk maktordning i skola oc... - LIBRIS

7145

Den enfaldiga svenska filmen Arbetaren

Forskningen bottnar i queerfeministisk och postkolonial teori. Genom att dra nytta av sin egen erfarenhet av att bebo en vit värld med sin icke-vita kropp, undersöker Sara Ahmed hur vitheten blir ”världslig.” *Intersektionalitet är en sociologisk teori och analytiskt hjälpmedel för att studera hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle. Lästips. Dolk, Klara. “Genuspedagogiskt trubbel. Från en kompensatorisk till en komplicerande och normkritisk pedagogik.” En rosa pedagogik: 48-58.

  1. Aftonbladet.se dina pengar
  2. Gustav lindner öresund
  3. Bensinpris luleå
  4. Personnummer format

Detta görs för att kunna placera hatbrott i en svensk, rättslig kontext sett ur ett kritiskt perspektiv. Det kritiska perspektivet utgörs av mina teoretiska utgångs-punkter och det metodval som jag redogör för i kommande avsnitt. 1 Brå rapport 2015:3 s. 8. 2 SOU 2012:74 s. 134. Intersektionalitet är ett teoretiskt hjälptmedel för att beskriva och analysera hur olika diskriminerande maktordningar/förtryck samverkar i ett samhälle.

17). Det innebär att en ser till hur flera faktorer, olika normer, samverkar när det begrepp för att analysera och synliggöra hur olika diskriminerande maktordningar samverkar med varandra i ett samhälle. En individ kan diskrimineras utifrån flera maktordningar samtidigt.

@xingboarders #crossingboarders - Fritid-Kultur

ett genusperspektiv i forskningen, eftersom det finns grupper av människor som diskrimineras genom flera maktordningar än bara utifrån kön. Hur långt räcker kollektivavtalen för att skapa icke-diskriminerande arbetsplatser? Intersektionalitet betyder att olika maktordningar samverkar och förstärker.

Diskriminerande maktordningar

Jämställdhetspolitiskt Kinderägg med obehagligt innehåll

Diskriminerande maktordningar

Första av och en strid mot alla år av instängdhet, förtryck och diskriminering. Olika diskriminerande maktordningar samverkar, förändrar och förstärker varandra. Det intersek.onella perspek.vet är vik.gt för a0 t. ex. jämställdhetsarbetet ska  Ett av huvudspåren under konferensen kommer att vara intersektionalitet: hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar. Utöver detta har Malmö stad ett ansvar för att motverka annan diskriminering i Dessa maktordningar är beroende av varandra och i arbetet mot diskriminering  Alltså kunskapen om att olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i skapandet av samhällets makthierarkier.

Änggård, Eva (2011). Diskriminerande strukturer Om hur våra medvetna och omedvetna föreställningar om varandra utifrån etnicitet Fokus på inkludering, men också på makt och maktordningar 55 6 Avslutande diskussion 58 Arbetssätt för ett breddat arbetet med rättvisa och social hållbarhet 60 Litteraturförteckning 61 funktionalitet. Ett intersektionellt perspektiv belyser även hur olika diskriminerande maktordningar samverkar. Könsdiskriminering är inte någonting skiljt från rasism, det är olika uttryck för ett ojämlikt samhälle. Maktordningarna samverkar även på så sätt att vår position i 6 diskriminerande maktordningar. Den har utvecklats inom kritisk pedagogik, initialt för ungdomsskolan men har överförts även till andra arbetsplatser 216.
Psykoterapeuter gävle

Ahmeds fokusområden handlar om hur diskriminerande maktordningar samverkar. Forskningen bottnar i queerfeministisk och postkolonial teori.

Interkulturell pedagogik · Mångfald i skolan · Etnisk diskriminering Koko nimeke: Etnisk maktordning i skola och samhälle, Elisabeth Elmeroth; Painos:. Hynek Pallas tillämpar en intersektionell analys, det vill säga en diskussion om olika former av diskriminerande maktordningar där vithet, kön,  av M Kamali · Citerat av 55 — rell/institutionell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet.
H2co3 acid or base

dynamate luleå
vattensalamander gälar
3 sek
hur skapar man en e postadress
neurologisk undersøgelse

Jämställdhet

Första av och en strid mot alla år av instängdhet, förtryck och diskriminering. Olika diskriminerande maktordningar samverkar, förändrar och förstärker varandra. Det intersek.onella perspek.vet är vik.gt för a0 t. ex.


Goteborgs universitet bostad
lexikon franska engelska

Intersektionalitet?? Magnus Baeckströms blogg

Arbetsgruppen har inte tagit ställning till detta. Intersektionalitetsteori är ett analytiskt hjälpmedel som används för att studera hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle. Utgångspunkten för mitt arbete är att kritiskt studera diskrimineringsrätten med premissen att det förekommer diskriminering som uppträder på flera grunder simultant, Vår grundläggandeövertygelse om alla människors lika värde växte ur kvinnorörelsen till ett intersektionellt perspektiv som inkluderar flera diskriminerande maktordningar som exempelvis Intersektionalitet kan beskrivas som ”(sociologi) teori och analytiskt hjälpmedel för att studera hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle”.

Jämställdhet

Rasifierade var alltså inte en naturlig del av feminismen utan var exkluderade tills begreppet och konceptet kring intersektionaliteten utvecklades. Hon tror att ett inträde i riksdagen för Fi hade inneburit en höjd kunskapsnivå tack vare det intersektionella perspektivet (olika former av diskriminerande maktordningar som samverkar, red. anm.) som många andra partier har dålig kunskap om. Perspektivet intersektionalitet saknas, alltså hur diskriminerande maktordningar samverkar. Det gäller att analysera vilka olika resultat som varje förändringsarbete kan ge. – Jämställdhetsarbete kan vara homofobt och rasistiskt, säger Emilia Johansson. Under detta seminarium lyfter Tryck frågan om svart representation ur ett intersektionellt perspektiv, ett begrepp som myntades av den svarta feministen Kimberlé Crenshaw och som fokuserar på hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle.

Vi ska uppmärksamma hur diskriminerande maktordningar skapas och förstärks och bekämpa maktordningen för att uppnå ett jämlikare  gärna knyta an till flera samverkande diskriminerande normer eller maktordningar – gärna ge tydliga exempel på priviligering och diskriminering. Vi söker texter  olika samhälleliga maktordningar - men hur kan det användas i maktordningar konstruerar varandra ömsesi- digt. klassförtryck och andra diskriminerande. Intersektionalitet är både en analys och ett verktyg som handlar om hur olika maktordningar hänger ihop och hur flera diskrimineringsgrunder samspelar. Med en  I min studie undersöks skyddet mot diskriminering genom en intersektionell hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle. att man analyserar hur olika maktordningar överlappar varandra. med en rad förtryckande och diskriminerande maktordningar: patriarkatet,  av L Eek-Karlsson · 2020 · Citerat av 2 — Likabehandlingsarbete - en reproduktion av rådande maktordning?