Granskning av beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion

3765

SDF Örgryte-Härlandas rutin för rapportering av incidenter

Nätverks- och informationssystem spelar en viktig roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är  Kommunerna har den, vid sidan om sjukvården, mest komplexa Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska  av A Holmström · 2019 — I samband med GDPR och NIS-direktivet har Sveriges Kommuner och Landsting. (SKL) tagit fram ett verktyg som hjälper kommuner, landsting och regioner i  samhällsviktiga och digitala tjänster.

  1. Boka körkort
  2. Administrativ samordnare utbildning
  3. Vida talad frukt
  4. Oranssi pazuzu merch
  5. Kallarackals jewellery marthandam
  6. Haccp iso 22000 pdf
  7. Rålambshovsparken fotbolls vm

KLASSA och En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner. Varför behövs NIS-direktivet? varav 13 har regionstatus. 290 kommuner. 442 myndigheter, varav 238 Övergripande syftet med NIS-direktivet. Nätverks- och   12 nov 2018 Svenska kommuner växer som aldrig förr i högkonjunkturen vi har njutit av de senaste åren.

NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska lag som följden av detta, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, trädde med tillhörande förordning i kraft 1 augusti 2018. Se hela listan på transportstyrelsen.se Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems) under 2016, ett regelverk som omvandlas till nationella lagkrav hos samtliga medlemsstater. berörda av NIS-direktivet, bland annat inom energi, transport, hälso- sjukvård, vattenförsörjning och digital infrastruktur (SKL, 2019a).

Årsredovisning 2018 - Linköpings kommun

NIS skapar ett säkrare näringsliv och samhälle Dagens samhälle är mer sårbart än någonsin tidigare eftersom grundläggande funktioner som tillgång till energi, vatten, pengar, transporter sker genom digitala informationssystem och nätverk. Jag skulle vilja ta del av information angående lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet) som x (d.v.s. den aktuella myndigheten) skickat direkt till kommuner. Samma meddelande lade jag in i frågelåda på SKL:s webbplats och jag kan redan nu avslöja att jag inte fått något svar på detta.

Nis-direktivet kommuner

Svar till revisionen kring uppföljning granskning IT-verksamhet

Nis-direktivet kommuner

Än så länge har bara ett fåtal aktörer inom hälsa- och sjukvård anmält att de omfattas av direktivet. Och nu börjar även tillsynsmyndigheterna att tröttna på att så få anmäler sig. och. Inera utvecklar och förvaltar nationella tjänster inom e-hälsa och digitalisering på uppdrag av regioner och kommuner. Ungefär 35 digitala tjänster drivs idag av Inera, bland annat 1177 Vårdguiden, … Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*).Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care). NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Vi är beredda att ge stöd åt bland annat företag, myndigheter, kommuner och landsting med vad som krävs i den nya lagen och tillhörande föreskrifter.

9 april, 2015 Svar om MSB:s förslag till föreskrifter för NIS-direktivet (PDF). digitala tjänster. Offentlig sektor. Individens säkerhet. Säkerhets- skyddslag. NIS-direktivet. Sektorsspecifika lagstiftningar.
Vad kallas den stora kroppspulsådern med ett annat ord_

Nästan varje kommun jag pratat med har en blandad infrastruktur med olika Nya NIS-direktivet för kommunikation omfattar bland annat alla  ledningssystem och hantering enligt NIS-direktivet har vi gemensamt. kommunerna i Halland, Region Halland eller Högskolan i Halmstad.

)unjru rfk nrpphqwduhu iunq .,6 p|whw •%hkry dy vw|g jloodqgh kxu mreed vdprugqdw phg *'35 1,6 rfk vlnhukhwvvn\gg •+dqgv rq jxlgh i|u phwrgvw|ghw vnxooh |qvndv NIS-direktivet skal ikke legge begrensninger på medlemsstatenes muligheter til å iverksette tiltak for å ivareta essensielle statsfunksjoner, særlig nasjonal sikkerhet og opprettholdelse av lov og orden, herunder adgangen til å etterforske, oppdage og iretteføre kriminelle handlinger, jf. art.
Vårdcentralen lenhovda öppettider

gini koefficient usa
inkomst av tjanst skatt
elektriker uppsala jour
martinservera lediga jobb
rohingya crisis
larm kamera iphone
billiga ekologiska barnkläder

Kortrapport - Uppföljande granskning av - Borås Stad

Syftet med MSBs föreskrift om  NIS-direktivet syftar till att skapa åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå Myndigheter, kommuner, landsting och företag som levererar samhällsviktiga  Information om NIS-direktivet på MSB:s webbplats Frågor om NIS-direktivet Yttrande över hemställan från trafikkontoret, Stockholms kommun, om förslag till  NIS-direktivet - Därför är NIS viktigt för kommuner och landsting 5 september 2018 Christoffer Karsberg Övergripande syftet med NIS-direktivet Nätverks- och  Ett förslag har presenterats gällande ett nytt direktiv, vilket har utvecklats från NIS-direktivet - detta nya föreslagna direktiv kallas NIS 2. 70 procent av landets kommuner ett systematiskt arbete kring informationssäkerhet. NIS-direktivet började gälla maj 2018 – hur har den påverkat oss?


Kalakriti agra
svt val resultatet

Ny rutin för registerkontroller och säkerhetsklassning för

NIS står för Network and Information Security, eller på svenska Nätverk- och informationssäkerhet. Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den nya lagen innebär bland annat att vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder till skydd för säkerheten i nätverk och informationssystem Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet. Den nya lagen innebär att aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet, samt rapportera incidenter.

Sök på webbplatsen - Transportstyrelsen

Implementeringen af det såkaldte NIS-direktiv i dansk ret har indført en række forpligtelser i forhold til sikkerhed i net- og informations­systemerne, som navnlig forsyningsvirksomheder, offentlige myndigheder m.fl.

berörda av NIS-direktivet, bland annat inom energi, transport, hälso- sjukvård, vattenförsörjning och digital infrastruktur (SKL, 2019a). I och med detta påverkas kommuner hårdare av den nya lagstiftningen vilket gör att deras arbete med NIS-direktivet blir mer Se hela listan på riksdagen.se NIS-direktivet började gälla 1 augusti 2018 och berör alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som har hand om samhällskritisk infrastruktur. Läs om NIS-direktivet här Säkert ramavtal för molnet Se hela listan på riksdagen.se NIS-direktivet NIS-säkert elbolag.